Program Donacji Oprogramowania Microsoft dla Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach korzysta z oprogramowania komputerowego przekazanego przez Firmę Microsoft w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft dla Bibliotek. Wartość rynkowa darowizny wynosi w przybliżeniu 3,165.00 USD.