Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela informuje, iż w roku 2014 po raz piąty otrzymała dotację w ramach programu Orange dla Bibliotek z Fundacji Orange. Wysokość dotacji wynosi 3 084,38 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.12.2014 r.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela wraz ze swoimi filiami: Filia nr 1 ul. Brzozowa 5, Filia nr 2 ul. 13 Pułku Piechoty 1 i Filia nr 3 ul Na Skarpie 10, od 2010 roku uczestniczy w Programie Orange dla Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Orange. Program ma za zadanie popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki, a w szczególności zapewnienie szerokopasmowych łączy, zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. W 2010 r. biblioteka otrzymała darowiznę w wysokości 1 588,63 zł. którą przeznaczono na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece głównej i jej trzech filiach. W 2011 r. biblioteka otrzymała dotację w wysokości 6.655,82 zł., która w części pokryła koszty dostępu do Internetu w Bibliotece głównej i jej trzech filiach oraz przeznaczona była na wyposażenie stanowisk komputerowych dla użytkowników Biblioteki. W 2012 r. Pułtuska Biblioteka Publiczna w ramach Programu Akademia Orange dla Bibliotek otrzymała dotację w wysokości 2 339,41 zł. Środki przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu w Bibliotece głównej oraz placówkach biorących udział w programie, a także zakup programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.  

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela informuje, iż w 2013 r. otrzymała dotację z programu Orange dla bibliotek w kwocie 5 464.99 zł, którego realizatorem jest Fundacja Orange. Środki wykorzystane w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez użytkowników i pracowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w celach edukacyjnych w Bibliotece i jej Filiach.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela - ul. Słowackiego 6, 06 - 100 Pułtusk.

Filia Biblioteczna nr 1 – ul. Brzozowa 5, 06 – 100 Pułtusk.

Filia Biblioteczna nr 2 – ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06 – 100 Pułtusk.

Filia Biblioteczna nr 3 – ul. Na Skarpie 10, 06 – 100 Pułtusk.


mkidn 01 cmyk

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach
realizuje zadanie, pt. Biblioteka - tu się dzieje!
w ramach Programu Partnerstwo dla Książki.
Zadanie dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

  Bibliotekanarodowlogo

 NPRC malinowy

logo msib 2    

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com