Cennik usług reprograficznych

 

WYDRUKI KOMPUTEROWE

Wydruk tekstu w formacie A4- 0,30 gr.

Wydruk tekstu kolorowego w formacie A4 zawierającego obrazki – 0,40 gr.

Wydruk obrazka, zdjęcia w formacie A4 – 0,40 gr.

 

KSEROKOPIE

Kserokopia czarno – biała (format A4) – 0,30 gr.

Kserokopia w kolorze (format A4) – 0,40 gr.

Nie robimy kopii ani wydruków dokumentów w formacie większym niż A4.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach pobiera opłaty na podstawie :

- Art. 14 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o bibliotekach (Dz.U.2012.462),

- Art. 28.1 pkt. 2 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406),

- § 15 pkt. 2 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

Wysokość opłat została ustalona na podstawie aktualnych cen ryz papieru oraz tuszu do drukarek.