Regulamin wypożyczania „książek mówionych”

Gminnej

Biblioteki Publicznej w Świerczach

Podstawa prawna:

Art.4,5,14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.2012.462)

§1. Prawo

korzystania ze zbiorów.

 1. Wypożyczanie „książek mówionych” jest bezpłatne.
 2. Czytelnik przed zapisem do biblioteki lub pierwszym wypożyczeniem (w przypadku czytelników mających już karty) zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. „Książki mówione” mogą wypożyczać:
 • osoby niewidome
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby mające trudności z czytaniem zwykłego druku
 • pozostali czytelnicy

§2. Wypożyczanie

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 2 tytuły „książki mówionej” na okres 1 miesiąca.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do:
 3. Za szkody wynikłe z uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia „książki mówionej” odpowiada czytelnik.
 4. Wysokość odszkodowania za zagubienie lub zniszczenie płyty wynosi tyle, ile aktualny koszt zakupu płyty.
 • starannego obchodzenia się z wypożyczonymi materiałami,
 • chronienia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą
 • przekazywania bibliotekarzowi informacji o uszkodzeniach wypożyczonych płyt

§3. Przetrzymywanie „Książek mówionych”

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin Biblioteka pobiera za pokwitowaniem od jednego wypożyczonego tytułu „książki mówionej”, opłatę w wysokości 0,50 groszy za każdy miesiąc
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu „książek mówionych”, pokrywa także koszt opłaty pocztowej.
 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu płyt lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§4. Przepisy końcowe

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz”. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki.

mkidn 01 cmyk

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach
realizuje zadanie, pt. Biblioteka - tu się dzieje!
w ramach Programu Partnerstwo dla Książki.
Zadanie dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

  Bibliotekanarodowlogo

 NPRC malinowy

logo msib 2    

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com