KONKURS na najbardziej pomysłowa kartkę Świąteczną


Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach

ogłasza konkurs na najbardziej pomysłową

Kartkę Świąteczną

pod hasłem

"Wszyscy, wszystkim ślą życzenia..."

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej

w wieku 7-15 lat.

Technika wykonania prac dowolna.

Przy ocenie będziemy brać pod uwagę koncepcję treści życzeń zamieszczanych w środku.

Prace należy składać w godzinach pracy biblioteki do

dnia 20 grudnia br.

Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe.